Een algemene voorwaarden opstellen

Een algemene voorwaarden opstellen is niet verplicht, maar u kunt er veel commotie mee voorkomen. In uw algemene voorwaarden staat welke regels u hanteert bij het zakendoen met bijvoorbeeld klanten, opdrachtgevers of leveranciers. Daarnaast staat in een algemene voorwaarden of uw offerte vrijblijvend is en of er bijvoorbeeld een levertijd is. Daar kunt u op terugvallen als u een meningsverschil krijgt met een klant, opdrachtgever of leverancier. Maar met het simpelweg opstellen van een lijstje met regels bent u er nog niet. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden die u niet in uw algemene voorwaarden mag zetten. Uiteraard is het ook van belang dat u uw algemene voorwaarden op de juiste manier hanteert, zodat deze wel geldig zijn.

Wat kan er in een algemene voorwaarden staan?

Wat u in de algemene voorwaarden opneemt hangt af van uw branche en het product of dienst dat u levert. Verschillende brancheverenigingen hebben al een eigen algemene voorwaarden laten opstellen. Mocht u lid zijn van een branchevereniging en uw branchevereniging dit hebben, dan kunt u deze uiteraard als uitgangspunt gebruiken. Daarnaast kunnen verzekeraars eisen dat u bepaalde onderwerpen in uw algemene voorwaarden opneemt. Over het algemeen staan de volgende bepalingen in een algemene voorwaarden:

  • Bepalingen over de offerte (is deze vrijblijvend en hoe lang is deze geldig)
  • Transportregelingen (wie betaalt het, verzekeringen en invoerrechten)
  • Levertijden (hoe lang is de levertijd en wanneer is er sprake van overmacht)
  • Betalingen (wat is betalingstermijn, hoe zit het met incassokosten en rente)
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Garantievoorwaarden en afspraken
  • Geschillen (hoe gaat u met geschillen om)
  • Aansprakelijkheid

De belangrijkste afspraken en afspraken die specifiek zijn voor een bepaalde opdracht zet u in de offerte of het contract. Dit voorkomt discussie.

Zelf een algemene voorwaarden opstellen of laten maken?

U kunt ervoor kiezen zelf een algemene voorwaarden op te stellen. Echter kan dit zonder juridische kennis vrij lastig zijn. Bij het opstellen van een algemene voorwaarden is het belangrijk rekening te houden met de (consumenten)wetgeving, ook wel ‘dwingend recht’ genoemd. Uw algemene voorwaarden mag namelijk van de wetgeving afwijken. Daarnaast moeten de overeenkomsten in de algemene voorwaarden redelijk en duidelijk zijn geformuleerd. Hier kan een jurist u meer over vertellen.